Ασφαλιστικό: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Ασφαλιστικό: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Ένα νέο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό θα διαμορφωθεί από
τέλος Ιανουαρίου και μετά, καθώς θα υπάρξουν 18 αλλαγές, τις οποίες η κυβέρνηση είτε θα
τις θεσπίσει νομοθετικά μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που θα κατατεθεί
στη Βουλή, είτε θα εφαρμόσει στο πλαίσιο διατάξεων που έχουν ψηφιστεί προσφάτως.

Αναφορικά με τα αναδρομικά, εντός του πρώτου τριμήνου θα αποφασίσει
η Ολομέλεια του ΣτΕ για αυτά που αφορούν τους παλαιούς συνταξιούχους.

Σημειώνεται πως η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα ασχοληθεί με τα ζητήματα
τόσο των αναδρομικών και των περικοπών των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έγιναν την
περίοδο των Μνημονίων όσο και με την κατάργηση από 1.1.2013 του 13ου και του 14ου μισθού

Βάσει του νέου ασφαλιστικού κερδισμένοι είναι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι κύριων συντάξεων, οι οποίοι έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη. Η αύξηση θα αφορά
χιλιάδες συντάξεις – παλαιές, νέες και εκκρεμείς και θα έχει αναδρομική ημερομηνία
έναρξης στις 4 Οκτωβρίου 2019, ενώ θα είναι κλιμακωτή όσο αυξάνονται τα συντάξιμα έτη.

Δηλαδή όσο προστίθενται έτη πληρωμένων εισφορών πάνω από την 30ετία,
το κέρδος από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης θα είναι μεγαλύτερο, με την
ανταποδοτικότητα να φτάνει για 40ετία στα επίπεδα του 50%, έναντι 42,80% σήμερα.

Για τις επικουρικές συντάξεις η μεσοσταθμική μηνιαία αύξηση θα ξεκινά από τα 100 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει τα 196 ευρώ. Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις επικουρικές συντάξεις που είχαν υποστεί μείωση –
λόγω του ορίου των 1.300 ευρώ ως άθροισμα κύριας και επικουρικής. Οι αυξήσεις στις
επικουρικές συντάξεις θα ισχύσουν αναδρομικά από τις 4 Οκτωβρίου 2019.

Παράλληλα ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών, βγάζει συντάξεις από 775 ως 2.501 ευρώ. Αυτό θα ισχύσει κάτι το οποίο θα ισχύσει 1.1.2020 για περίπου 1.500.000 μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους. Οσο υψηλότερες είναι οι εισφορές τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μηνιαία σύνταξη. Το σημαντικό είναι πως πλέον οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέγουν το επίπεδο εισφορών, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και να πληρώνουν και το ανάλογο ποσό.

Και για τους τους απασχολουμένους στην αγροτική οικονομία από
1.1.2020 καθιερώνονται 6 κατηγορίες μηνιαίων ασφαλίστρων.

Τέλος η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το δεύτερο εξάμηνο του 2020, θα οδηγήσει σε αύξηση τις καθαρές αποδοχές των μισθωτών, ενώ για τους εργοδότες θα υπάρξει μείωση της συνολικής επιβάρυνσης. Αξίζει να σημειωθεί πως θα έχουν ελάφρυνση μόνο για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης και όχι για τους εργαζομένους τους οποίους απασχολούν με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο θέλει να καταπολεμήσει τις ευέλικτες μορφές εργασίας, δίνοντας παράλληλα κίνητρα στους εργοδότες για αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Στα εργασιακά οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής:

Θα θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας αν ο εργοδότης καθυστερήσει πέραν των 2 μηνών την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.

Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, εάν ο εργοδότης ζητήσει από τον εργαζόμενο να απασχοληθεί επιπλέον ώρες πέραν του ωραρίου (και σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου εργασίας), τότε οι επιπλέον αυτές ώρες θα αμείβονται με προσαύξηση 12%.

Εξαιρούνται από τις κλαδικές συμβάσεις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική δυσχέρεια.

Επίσης ο εργοδότης θα πληρώνει πολύ μικρότερο πρόστιμο, 2.000 ευρώ από 10.500 ευρώ για αδήλωτη εργασία, εφόσον προσλάβει τον εργαζόμενο με

Εντάσσονται στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» οι αμειβόμενοι με «μπλοκάκι» και εργόσημο.

cnngreece.gr