Κοινωνικό μέρισμα: «Ψαλίδι» στον αριθμό των δικαιούχων – Ποιοι θα πληρωθούν τέλος του μήνα

Το κοινωνικό μέρισμα, στο τέλος Φεβρουαρίου, θα πληρωθεί σε 17.000 νοικοκυριά, αντί 40.000 που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Σε 17.000 επιπλέον νοικοκυριά θα χορηγηθεί το κοινωνικό μέρισμα των 700 ευρώ έως το τέλος Φεβρουαρίου, όπως
εξήγγειλε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Αφορά στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες διαπιστώθηκε μέσω των διασταυρώσεων που έγιναν στα αρχεία των
ενστάσεων και των απορριφθέντων αιτήσεων ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, αλλά η αίτησή τους είχε
απορριφθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα λόγω παραλείψεων στις φορολογικές δηλώσεις ή λαθών των ίδιων κατά την υποβολή της αίτησης τους.

Η ανακοίνωση του κ. Βεσυρόπουλου κρύβει «ψαλίδι» για τους δικαιούχους. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί
για χορήγηση σε 307.000 δικαιούχους με την ολοκλήρωση των ενστάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων,
ωστόσο το κοινωνικό μέρισμα δεν θα διανεμηθεί σε πάνω από 284.000 δικαιούχους, αν και τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί το επέτρεπαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, τα 700 ευρώ πληρώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 σε 267.342 αιτήσεις.
Γι’ αυτό και οι 40.000 που υπολείπονταν να λάβουν το μέρισμα μετά την εξέταση των ενστάσεων τους.
Ο αριθμός αυτός φαίνεται ότι σε διάστημα ενός μήνα,κάπου στην «διαδρομή» μειώθηκε και μάλιστα κατά 23.000 δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον κ. Βεσυρόπουλο, 17.000 νοικοκυριά δεν έχουν λάβει το κοινωνικό μέρισμα γιατί:

δεν είχε δηλωθεί ο ΑΦΜ των εξαρτώμενων μελών στη φορολογική δήλωση,
είχε υποβληθεί εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση για κάποια από τα προηγούμενα επτά έτη,
το αίτημα υποβλήθηκε από το ένα εξαρτώμενο μέλος αντί από τον γονέα και
δεν ήταν έγκυρος ο σχετικός τραπεζικός αριθμός (IBAN).
Οι δικαιούχοι για το κοινωνικό μέρισμα είναι:

Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ.
Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο
οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ.

Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.
Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και
έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

Και σ’ αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.
Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ). Σε αυτήν την
τελευταία κατηγορία έγιναν τα περισσότερα λάθη τα οποία διορθώθηκαν στο παρά πέντε του κλεισίματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις αιτήσεις.