Πότε μπαίνει το δώρο Χριστουγέννων 2022 – Υπολογισμός (βίντεο)

DOROXRISTOUGENNON
DOROXRISTOUGENNON

Πότε μπαίνει το δώρο Χριστουγέννων 2022 – Υπολογισμός (βίντεο)

Το δώρο Χριστουγέννων περιμένουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, με τις πρώτες
πληρωμές να γίνονται αυτήν την εβδομάδα.

Το δώρο Χριστουγέννων 2022 καταβάλλεται μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου το αργότερο και το δικαιούνται
όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν λαμβάνουν δώρο Χριστουγέννων. Το ίδιο ισχύει και για τους
συνταξιούχους. Τόσο ο 13ος μισθός όσο και η 13η σύνταξη καταργήθηκαν την περίοδο των μνημονίων.

Σημειώνεται ότι η καταβολή από τον εργοδότη γίνεται μόνο σε μετρητά και όχι σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, είναι άκυρη κάθε συμφωνία ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη περί συμψηφισμού
ή μη καταβολής στις αποδοχές που έχει λάβει το τρέχον έτος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η
μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων αποτελεί ποινικό αδίκημα.