Τέλος οι μάσκες στα ΜΜΜ Πού παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα κατά του Covid-19

2944719 960x600 1
2944719 960x600 1

Τέλος οι μάσκες στα ΜΜΜ Πού παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα κατά του Covid-19

H χρήση προστατευτικής μάσκας, πλέον, είναι υποχρεωτική για το προσωπικό, τους ασθενείς και τους
επισκέπτες σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης

Παρελθόν και επισήμως αποτελούν από σήμερα τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορωνοϊού καθώς καταργούνται οι μάσκες
στα ΜΜΜ, ενώ παύουν να είναι υποχρεωτικά τα rapid test για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους.

Εξαίρεση αποτελούν όσοι δουλεύουν σε νοσοκομεία και έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες.

Αναλυτικότερα, το σχετικό ΦΕΚ ορίζει ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για το προσωπικό, τους
ασθενείς και τους επισκέπτες σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, τα rapid test και οι μάσκες μένουν υποχρεωτικά:
Για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει
στις δομές του, που θα πρέπει να διενεργεί δύο rapid test την εβδομάδα με δικά του έξοδα, καθώς και για τις επισκέψεις
συνοδών σε νοσοκομεία και σε δομές, όπως και σε ασθενείς με προγραμματισμένα ραντεβού και χειρουργεία.

Αναλυτικά:

Σε νοσοκομεία και δομές
Οσον αφορά το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό
προσωπικό που επιστρέφει στις δομές ισχύουν τα εξής μέτρα:
– Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή ΚΝ95).
– Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
Covid-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.
Στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό νοσήσει από Covid-19, για το χρονικό διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού
νόσησης υποχρεούται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
Covid-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική του δαπάνη.

Μετά το πέρας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης, το εν λόγω προσωπικό υποχρεούται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου.

Αναλυτικά, υποχρεωτικό rapid test και χρήση μάσκας:

• Για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων (τακτικών) χειρουργείων σε ποσοστό το οποίο καθορίζεται από τον
εκάστοτε υγειονομικό σχηματισμό (νοσοκομεία, υγειονομικές περιφέρειες κ.λπ.).

• Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν θα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για Covid-19.

• Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται
να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7.
Ο τρόπος εφαρμογής του παρόντος εξειδικεύεται, αντιστοίχως, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Ασθενείς που εισάγονται – νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο ως ακολούθως:

– Οι ασθενείς που εισάγονται με τακτικό εισιτήριο (προγραμματισμένη εισαγωγή) προσέρχονται με
PCR που διενεργήθηκε έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προγραμματισμένη εισαγωγή τους.

– Οι ασθενείς που εισάγονται εκτάκτως (έκτακτη εισαγωγή) υπόκεινται άμεσα σε rapid test και
παράλληλα σε PCR την πρώτη ημέρα της εισαγωγής – νοσηλείας τους.

– Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ο έλεγχος επαναλαμβάνεται με rapid test ανά επτά (7) ημέρες.

• Ασθενείς που εισάγονται με εισιτήριο μίας (1) ημέρας για χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία υπόκεινται
σε επαναλαμβανόμενο εργαστηριακό έλεγχο [PCR ανά εβδομήντα δύο (72) ώρες ή rapid test ανά σαράντα
οκτώ (48) ώρες] για κάθε ημέρα που εισάγονται.

• Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας
για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

• Απαγόρευση επισκεπτηρίου. Ειδικά για τους ψυχιατρικούς ασθενείς, επιτρέπεται το επισκεπτήριο σε
έναν (1) επισκέπτη ανά ασθενή υπό την προϋπόθεση να διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος [PCR εντός
εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών] πριν από την επίσκεψη.

• Ενας (1) συνοδός ανά ασθενή. Ειδικώς για ασθενείς που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν,
επιτρέπεται ένας (1) συνοδός ανά ασθενή που δύναται να εναλλάσσεται. Εξαιρετικά για τους παιδιατρικούς
ασθενείς επιτρέπονται έως δύο (2) συνοδοί.

• Για τους συνοδούς ασθενών ή νοσηλευόμενων ασθενών ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7, συνοδοί ασθενών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν από την είσοδό
τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων.

– Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test)
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φφροντίδας Υγείας, περιλαμβανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων.

– Oι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών, ανεξαρτήτως της κατάστασης εμβολιασμού ή νόσησης, υπόκεινται σε
εργαστηριακό έλεγχο [PCR εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών] πριν από την
είσοδό τους σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας. Ο εργαστηριακός έλεγχος (PCR ή rapid test) επαναλαμβάνεται ανά τρεις (3) ημέρες.

• Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων
επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR

• Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συνοδοί ασθενών που προσέρχονται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

• Δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη διασποράς με εισήγηση της οικείας
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων προς τη διοίκηση του νοσοκομείου ή της κλινικής ή του κέντρου αποκατάστασης.

• Η είσοδος ιατρικών επισκεπτών και φαρμακοϋπαλλήλων σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα
αποκατάστασης επιτρέπεται μόνο για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 7, με την πρόσθετη προϋπόθεση της υποχρεωτικής επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού
ελέγχου για Covid-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7, πριν από την επίσκεψή τους.

Κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
• Οι υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρία οφείλουν να τηρούν τους κανόνες
λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες.
• Στη δυναμικότητα των δομών συμπεριλαμβάνονται και όσοι παρέχουν εθελοντική εργασία.
Ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας, ήτοι:
(α) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
(β) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων
(γ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι, χρονίως πάσχοντες ή άτομα με αναπηρία.
(δ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων
(ε) Οικοτροφεία

Οι εργαζόμενοι σε δομές υγείας, όπως και σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού
ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο του μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου Covid-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.