Δώρο Χριστουγέννων 2019: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται

cd e ab fea d c db a bbc
cd e ab fea d c db a bbc

Δώρο Χριστουγέννων 2019: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων
αρχίζει από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους

Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ: Πότε καταβάλλονται χρήματα

Οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας
 δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων. Το πόσο που θα λάβουν οι δικαιούχοι ισούται με ένα ολόκληρο
επίδομα ανεργίας, δηλαδή 360 ευρώ, εφόσον λάμβαναν το επίδομα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση που έπαιρναν επίδομα για μικρότερο χρονικό διάστημα, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση
με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. Το δώρο Χριστουγέννων πρόκειται να
καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών. Δηλαδή
αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων
αρχίζει από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή
όλη τη χρονική περίοδο κάθε έτους δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο
μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με
ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν
διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν
τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτήν την περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου
μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες
διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν
χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την
1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που
οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Με την online εφαρμογή του έχει δημιουργήσει το ΚΕ.Π.Ε.Α. δίνεται η δυνατότητα στους εργαζομένους
να υπολογίσουν μόνοι τους το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, κλικάροντας εδώ. Tο δώρο
Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους

ethnos.gr